Кариерен център при УниБИТ

Дейности

Студентите могат да се обърнат за съдействие към Кариерния център по следните дейности:

  • Съставяне на СV и мотивационно писмо за кандидатстване за стаж, работа или специализация ( на бълг. и англ. език)
  • Подготовка за явяване на интервю за стаж и  работа ( на бълг. и англ. език)
  • Подготовка за започване на първа работа и консултиране относно поведението на работното място, включващо  мотивация за работа и комуникация на работното място, екипна работа и др.
  • Консултиране и съдействие за процедурата по търсене и намиране на стажове, специализации и работни позиции в страната и чужбина студентите.

Кариерен консултант: Препод. Ани Куртева Антонова